Persondatapolitik for Boliga ApS

Indledning

Når du besøger hjemmesider og apps under Boliga ApS (herefter Boliga) accepterer du nærværende cookie- og persondatapolitik. Boligas hjemmesider er Boliga.dk, Selvsalg.dk, itvang.dk, tvangsauktioner.dk, Tilstandsrapport.dk og undersider.

Boligas hjemmesider er Boliga.dk, Selvsalg.dk, itvang.dk, tvangsauktioner.dk, Tilstandsrapport.dk og undersider.

Boliga er del af Boliga Gruppen A/S, der består af følgende virksomheder: Boliga ApS, Boliga Finans ApS og Reel Finans Ejendomskreditselskab A/S (Udenombanken).

Den dataansvarlige er Boliga ApS, Per Henrik Lings Alle 4, 5. sal, 2100 København Ø.

Vi indsamler oplysninger om dig på følgende to måder:

  • Ved brug af cookies
  • Ved at du selv afgiver oplysninger

I de næste afsnit kan du læse mere om hvilke informationer, der indsamles, hvordan de behandles, hvad de bruges til, hvem der har adgang til oplysningerne og hvem du skal kontakte, hvis du har spørgsmål eller indsigelser vedrørende de indsamlede oplysninger.

Se vores cookiepolitik her https://www.boliga.dk/privatlivspolitik


Generelle bestemmelse om personoplysninger

Hvorfor behandler vi personoplysninger?

Når du opretter dig som bruger, køber produkter eller serviceydelser, tilmelder dig nyhedsbrev, konkurrencer, tilmelder dig arrangementer og lignende beder vi om dine personlige oplysninger. Det gør vi for at kunne levere produktet eller serviceydelsen til dig. Personoplysninger bruges til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til dig og øvrige brugere af websitet. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vore og vores partneres produkter, tjenester og teknologier, samt visning af indhold og reklamer, der er tilpasset dine interesser og hobbyer. Obligatoriske oplysninger vil altid være tydeligt markeret, og alle andre oplysninger i forbindelse med et køb eller tilmelding til en serviceydelse vil være frivillig.

Oplysningerne vi beder om, vil primært være navn, adresse, e-mail, telefonnummer, køn, alder, men kan også være andet.


Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?

Vi opbevarer de oplysninger du giver os som dokumentation, så længe vi leverer en service til dig og/eller du har foretaget et køb. Herefter vil dine oplysninger blive arkiveret, hvorefter de slettes eller anonymiseres efter maksimalt tre år medmindre andet følger af lovgivning.


Hvor opbevarer vi dine oplysninger?

Boliga opbevarer personoplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter. Boligas sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at sikre, at personoplysninger håndteres forsvarligt.

Personoplysninger lagres inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (”EØS”), men kan også overføres til og anvendes i et land uden for EØS. En sådan overførsel af dine personlige oplysninger udføres i overensstemmelse med gældende lovgivning.


Hvem har adgang til dine oplysninger?

Dine oplysninger kan deles inden for Boliga Gruppen A/S (se oplysninger om virksomheder i Boliga Gruppen A/S’ årsrapport) og med vores forretningspartnere til forskellige formål, f.eks. for at opfylde en forpligtelse overfor dig, forbedre vores service og med henblik på systemadministration, statistik, forskning, analyse og markedsføring. Boligas partnere og tredjepartstjenesteudbydere skal overholde alle forpligtelser i overensstemmelse med denne datapolitik og de aftaler, vi indgår med dem. Det vil tydeligt fremgå, såfremt du afgiver oplysninger direkte til tredjepart.

Hvis du ikke ønsker at give os dine personoplysninger, er vi muligvis ikke i stand til at levere den tjeneste, du anmoder om, eller at informere dig om andre produkter og tjenester, som vi tilbyder.

Oplysninger kan blive delt med offentlige myndigheder og regeringer, når dette er påkrævet i henhold til love, bestemmelser, juridiske processer eller myndighedsanmodninger med retskraft.

De oplysninger, som du giver os i forbindelse med køb af produkter og levering af serviceydelser videregives ikke til tredjepart, men anonymiseret data kan videregives til tredjepart. Oplysninger kan blive videregivet til tredjepart, såfremt du har givet særskilt tilladelse hertil, eller persondataloven undtagelsesvis tillader videregivelse af generelle kundeoplysninger.


Hvad er dine rettigheder?

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personlige oplysninger vi har registreret om dig og til hvilket formål de behandles. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod, at oplysningerne behandles og ret til at kræve oplysningerne berigtiget, slettet eller begrænset, såfremt de er ukorrekte eller behandles i strid med lovgivningen. Når Boliga anvender dine personlige oplysninger elektronisk, efter dit samtykke eller i henhold til en aftale, har du ret til at få sendt en kopi af dine data på en struktureret og almindelig måde samt i et maskinlæsbart format til enten dig eller anden part. Det gælder kun de personlige oplysninger, du har givet os.


Din ret til at modsætte dig direkte markedsføring:

Du har ret til at modsætte dig direkte markedsføring, herunder profilanalyse til direkte markedsføringsformål.

Du kan framelde dig direkte markedsføring på følgende måder:

  • Ved at følge instruksen i den enkelte markedsføringsmail
  • Ved at redigere indstillingerne for din brugerprofil

Hvordan kan du udøve dine rettigheder?

Vi tager databeskyttelse meget alvorligt, og derfor håndterer vores kundeservicemedarbejdere altid dine forespørgsler i henhold til ovennævnte rettigheder. Kontakt derfor kundeservice, hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder.


Retten til at klage til en tilsynsmyndighed:

Hvis du mener, at Boliga behandler dine personlige oplysninger på en ukorrekt måde, kan du kontakte kundeservice. Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet.


Kontakt til kundeservice:

Send en mail til Boliga.dk: kontakt@boliga.dk Selvsalg.dk: support@selvsalg.dk Tilstandsrapport.dk: kontakt@boliga.dk Itvang.dk: kontakt@itvang.dk Tvangsauktioner.dk: ta@tvangsauktioner.dk

Opdateringer af vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger:

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Gør vi dette, vil datoen for ”sidst opdateret” blive rettet nederst på siden. Vi vil ved alle vigtige ændringer i vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger, for eksempel ændringer af årsagerne til hvorfor vi anvender dine personlige oplysninger, hvem der er ansvarlig eller dine rettigheder meddele dig dette i form af en synlig meddelelse på vores hjemmesider.

Sidst opdateret d. 26. juli 2018